MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Pravila promotivnih turnira "Slot tournament"

Na temelju članka 45. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09), društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Priređivač) koje zastupa direktor Samed Hadžiaganović i prokurist Milan Krnić, dana 23.3.2018. donijelo je:


PRAVILA PROMOTIVNIH TURNIRA U IGRI NA SREĆU
„Slot Turnir - Reel Tournament“ 


NAZIV,PRIPREĐIVAČ,SVRHA VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA

Članak 1.

(1) Naziv Turnira je : „Slot Turnir - Reel Tournament“
(2) Priređivač turnira je društvo Interigre d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb,OIB: 57930981912
(3) Svrha priređivanja turnira je promidžba Grand Casina Admiral, poduzeća Interigre d.o.o.
(4) Turnir se održava od 07.04.2018. Do 30.6.2018. godine.
(5) Turnir se održava na području grada Zagreba, u Grand Casinu Admiral, Rudeška Cesta 140, 10000, Zagreb.


OBJAVA PRAVILA I DOBITNIKA
Članak 2.

(1) Pravila turnira u daljnjem tekstu: Pravila, uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva Financija bit će objavljena na Facebook stranici Priređivača turnira https://www.facebook.com/casinoadmiral/ te Web stranice http://www.casinoadmiral.hr/ prije početka priređivanja turnira.

UVJETI SUDJELOVANJA

Članak 3.

(1) U turniru može sudjelovati svaka punoljetna osoba koja se registrira za sudjelovanje u turniru  najkasnije do prije početka održavanja svakog pojedinog turnira ili ukoliko vrsta turnira dopušta kasnu registraciju
(2) Svaki sudionik turnira svojim sudjelovanjem u njoj potvrđuje upoznatosti prihvaćanje ovih Pravila.
(3) U turniru nemaju pravo sudjelovanja zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji (roditelji, supružnici, djeca, sestre i braća), zaposlenici i članovi uže obitelji (roditelji,supružnici, djeca, sestre i braća) zaposlenika trgovačkih društava povezanih sa Priređivačem te osobe koje imaju zabranu korištenja usluga automat kluba i boravka u prostoru casina.
(4) Minimalni broj sudionika po kolu je 4 a maksimalan broj sudionika po kolu je 6.

SUDJELOVANJE U PROMIDŽBI

Članak 4.

Svaki sudionik sudjelovanjem u Turniru prihvaća svojevoljno i bez ikakve prisile pristaje i ovlašćuje Priređivača da u promidžbene svrhe koristi u bilo kojem mediju (TV, radio, Internet, tisak itd.) u neograničenom broju zapisa o njegovom sudjelovanju i/ili dobitniku u turniru bez ikakve naknade, tj. da navodi i objavljuje njegovo ime i prezime, dobitak, fotografije i/ili video
 zapise.

ODVIJANJE TURNIRA

Članak 5.

Turnir se odvija na sljedeći način:

„Slot Turnir – Reel Tournament“ je besplatan turnir u kojem uz pravovremenu prijavu mogu sudjelovati svi gosti u Casino-u 
Igrači se moraju osobno prijaviti i registrirati imenom i prezimenom prije početka Turnira
Igrač ima pravo na samo jedno sudjelovanje na pojedinom  turniru, te ponovno  sudjelovanje na istom turniru („re- entry“) nije dozvoljeno. 
Minimum igrača po krugu je 4 a maksimum 6
Turnir se održava na, od priređivača, unaprijed zadanim aparatima
Turnir se igra u virtualnim kreditima na zadanom aparatu 
Trajanje jednog kvalifikacijskog kruga  je 5 minuta, a odbrojavanje je prikazano na zadanom aparatu 
Svi igrači počinju sa 0 (nula) kredita s ciljem postići što veći broj kredita unutar zadanog vremenskog perioda.
6 (šest)  najboljih rezultata, odnosno igrača,  nakon kvalifikacijskih krugova sudjeluje u finalnom krugu turnira
Trajanje finalnog kruga  je 5 minuta, a odbrojavanje je prikazano na zadanom aparatu 
Svi igrači finalnog kruga  počinju sa 0 (nula) kredita s ciljem postići što veći broj kredita unutar zadanog vremenskog perioda 
Pobjednik je igrač sa najvećim završnim iznosom kredita na kraju  finalnog kruga 
Prvo mjesto se nagrađuje sa 300 kn u promotivnim kreditima iskoristivim na  aparatima za  igre na sreću


RASPORED TURNIRA

Članak 6.

U Grand Casino-u Admiral u periodu od 7.4. 2018 do 30.6. 2018, svake subote održavaju se turniri sa nagradom od 300 kn iskoristivim na  aparatima za  igre na sreću


DAN VRIJEME ODRŽAVANJA VRIJEME FINALA VRSTA TURNIRA    BUY-IN
SUBOTA 21:00 - 23:00 23:15 SLOT TURNIR 0,00 kn

PREKID TURNIRA

Članak 7.

Turnir može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje  Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Igrači o prekidu turnira biti će obaviješteni putem Facebook stranice Priređivača turnira https://www.facebook.com/casinoadmiral/ te Web stranice http://www.casinoadmiral.hr.


OSTALE ODREDBE

Članak 8.

Pravila stupaju na snagu nakon što Ministarstvo financija na njih da suglasnost.


Članak 9.

U slučaju spora između igrača i Priređivača ovog turnira, nadležan je sud u Zagrebu.