MINI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MIDI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

MAXI Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

GRAND Jackpot

0
0
0
.
0
0
0
,
0
0

Blackjack pravila

 

Na  temelju  članka  45.  Zakona  o  igrama  na  sreću  (NN  br.  87/09),  Uprava  Interigre  d.o.o., Karlovačka cesta 36b, Zagreb, OIB 57930981912, dana 2.3.2018.  godine donijela je

 

PRAVILA PROMOTIVNIH TURNIRA

U IGRI NA SREĆU

„ADMIRAL BLACKJACK TUESDAY TURNIR“

 

 UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Interigre d.o.o. (u daljnjem tekstu: promotor) promovira igre na sreću „Blackjack“ u Grand Casinu Admiral, Rudeška cesta 140 u Zagrebu putem promotivne serije turnira „Admiral Blackjack Tuesday Turnir“ (u daljnjem tekstu: ABJT Tour) u razdoblju od 1.4.2018. do 30.06.2018. godine.

 

Članak 2.

Igra na turnirima odvija se u potpunosti sukladno Pravilima igre „Blackjack“ (u daljnjem tekstu: BJ).


Članak 3.

Pravo sudjelovanja u turniru ima svaka punoljetna osoba koja se registrira najkasnije do prije početka održavanja svakog pojedinog turnira ili ukoliko vrsta turnira dopušta kasnu registraciju.

Minimalni broj sudionika po kolu turnira je 7 osoba.

Registracijom svaki sudionik turnira potvrđuje prihvaćanje ovih Pravila.

  

Članak 4.

Svojom registracijom svaki igrač prihvaća i potvrđuje ova pravila, te bez bilo kakve prisile, svojevoljno ovlašćuje promotora da u svrhu promidžbe koristi u bilo kojem obliku  medija (Internet, tisak, radio,TV, itd.) u neograničenom broju zapis (ime i prezime, odnosno nadimak te fotografiju) o njegovom sudjelovanju na turnirima bez ikakve naknade.


RASPORED TURNIRA

Članak 5.

U Grand Casinu Admiral u periodu od 1.4.2018. do 30.6.2018.  održavaju se turniri, garantirani inicijalni fond (prize pool) svakog pojedinog turnira iznosi 500,00 kn u promotivnim žetonima:

DAN

VRIJEME ODRŽAVANJA

VRIJEME FINALA

VRSTA TURNIRA

BUY-IN

RE-ENTRY

UTORAK

21:00 – 23:00

23:15

BLACKJACK

0,00 kn

0,00 kn

 

Članak 6.

Vrijednost kotizacije za sudjelovanje u turniru (buy-in) ovisi o vrsti turnira. Vrsta turnira definirana je ovim Pravilnikom člankom 5.

Ukupni iznos kotizacije razdjeljuje se na dva djela:

   Iznos kotizacije za fond dobitaka tekućeg turnira

    Iznos kotizacije za proviziju casina

Za svaki turnir organizator vodi evidenciju o ukupno uplaćenim kotizacijama te sačinjava zapisnik o raspodjeli ukupnog iznosa kotizacije za tekući turnir.

Neposredno nakon početka turnira organizator obavještava sudionike turnira o ukupnom fondu dobitaka, a u slučaju re-entry turnira nakon predviđenog vremena za kupnju.

 

Članak 7.

Svaki igrač počinje igru sa 2000 turnirskih žetona. Tijekom igre svi žetoni moraju biti vidljivi svim igračima.

Minimalni ulog je 100 žetona, te nema određenog maksimalnog uloga. Igrač može igrati samo jedan ulog. Igrač može udvostručiti ulog za isti ili manji iznos od početka uloga, ali ne za manji iznos od minimuma stola.

Igrač može razdvojiti karte, odnosno igrati „split“ tri puta (4 ruke).

Karte se dijele s lijeva na desno. Igrači mjesta biraju samostalno prilikom dolaska za stol.

Dijeli se sedam (7) ruku, te se sve ruke moraju odigrati. Nakon podjele sedme ruke zbrajaju se svi žetoni svakog igrača, te se rezultat upisuje na ploču.

Ponovna uplata („re- entry“) je dozvoljena, ali za svakog igrača (sudionika turnira) uzima se u obzir samo najveći rezultat koji se upisuje na ploču (u slučaju promotivnog turnira koji je besplatan, ''re-entry''  nije dozvoljen).

 

Članak 8.

Nakon što su svi kvalifikacijski krugovi odigrani, sedam najboljih rezultata, odnosno igrača sudjeluje u finalu turnira.

Mjesta u finalu turnira biraju se prema rezultatima u klasifikacijskim krugovima (igrač s najboljim rezultatom prvi bira mjesto za stolom u finalu).

 

Članak 9.

Za ulog u turniru „ABJT Tour“ koriste se isključivo turnirski žetoni, koji se kupuju od voditelja turnira ili na blagajni.

 

ZAVRŠNI DIO

Članak 10.

Re-entry

Turnir u kojem igrači nakon uplate kotizacije dobivaju određeni broj žetona te sa njima započinju igru. Nakon što igrač izgubi sve žetone ima pravo ponovo kupiti isti početni broj žetona u periodu predviđenom za kupnju. Igrač pri tome ponovo uplaćuje isti iznos kao i na početku turnira bez provizije casina.

Ukoliko je turnir popunjen odnosno postoji lista čekanja igrač koji je izgubio sve žetone odlazi na kraj liste, a na turnir ulazi igrač koji je prvi na listi čekanja.

Igrači koji se nalaze na listi čekanja odnosno oni koji su se upisali u vremenu predviđenom za kupnju stječu pravo ulaska na turnir kada se oslobodi mjesto neovisno o veličini levela, ukoliko smatraju da se još uvijek isplati uči u turnir. Igrač koji ispadne ne mora odmah ući odnosno uplatiti nego ima pravo do kraja pauze ukoliko se odluči za ponovni ulazak na turnir. Lista čekanja ne obvezuje igrača na sudjelovanje na turniru. Nakon što se oslobodi mjesto na turniru, voditelj će pozvati prvog igrača sa liste te ga smjestiti. Ukoliko se igrač ne odazove odnosno nije prisutan kada se novo mjesto oslobodi, premješta ga se na kraj liste i ulazi prvi sljedeći (u slučaju promotivnog turnira koji je besplatan, ''re-entry''  nije dozvoljen).

 

Članak 11.

Nastali fond se dijeli sukladno ovim Pravilnikom člankom 6.

 

Članak 12.

Ukoliko igrač iz razloga koje je promotor propisao svojim internim aktom bude diskvalificiran, i/ili ukoliko mu se zbog ponašanja zabrani ulazak u casino trajno ili privremeno ne stiče pravo na eventualni novčani dobitak ili pozivnicu.

Promotor ne vraća uloženi novac diskvalificiranome igraču.

 

Članak 13.

Raspodjelu nagradnog fonda određuje priređivač ovisno o broju sudionika turnira.

Turnir završava proglašenjem pobjednika i isplatom dobitaka.

 

Članak 14.

Svaki spor  koji  eventualno  nastane  tijekom igre rješava organizator turnira u skladu s ovim Pravilima.

 

Članak 15.

Ova pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon što ih odobri Ministarstvo financija Republike Hrvatske.